Naszą misją jest transfer innowacyjnych rozwiązań na potrzeby rozwoju podologii w kraju i na świecie. Jedną z głównych zasadą Firmy jest to, aby szkolenia zostały przeprowadzone przez specjalistów w swoich dziedzinach. Szkolenia są realizowane w sposób warsztatowy. Dajemy możliwość przećwiczenia, wypróbowania metod w praktyce już na szkoleniu.
Uczestnicy sami się uczą, a jednocześnie poznają metody pracy, które mogą zastosować w pracy zawodowej. Dzięki temu szkolenia dają także możliwość nawiązania relacji, interakcji między uczestnikami, wymiany doświadczeń, są bardziej atrakcyjne. Cel ten osiągany jest poprzez stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnych zasobów oraz pełną realizację zasad Normy Międzynarodowej PN-EN ISO 9001.

Inspirujemy do rozwoju i wytyczamy drogę do spełnienia aktualnych wymogów co sprawia, że podnosimy  konkurencyjność i efektywność naszych  klientów na rynku.
Podstawą wszystkich naszych działań jest profesjonalne badanie potrzeb przedsiębiorstwa oraz nacisk na praktyczną przydatność naszych rozwiązań. Dzięki temu nasze usługi odbierane są  jako użyteczne i cenne źródło wiedzy.

POWYŻSZĄ MISJĘ PRAGNIEMY WYPEŁNIAĆ POPRZEZ OSIĄGANIE ZAŁOŻONYCH CELÓW

Zaspokajanie wymagań i oczekiwań odbiorców usług szkoleniowych w sposób kompetentny, sprawny, zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz stałe podnoszenie poziomu realizacji usługi.

Powyższy cel osiągniemy poprzez:

  1. Wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
  2. Przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników.
  3. Zatrudnianie kadry posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, specjalistyczne kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne, stale podnoszone i doskonalone.
  4. Określenie odpowiedzialności i uprawnień dla właściciela, wszystkich pracowników oraz bezpośrednich wykonawców za jakość świadczonych usług.
  5. Realizację usług szkoleniowych oraz doradczych w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy usługi.
  6. Podnoszenie jakości usług szkoleniowych i bezpośredniej obsługi uczestnika szkoleń oraz kursów.

Mierzalne cele operacyjne są ustalane rokrocznie podczas przeglądu zarządzania systemem wg PN-EN ISO 9001 dokonywanego przez Prezesa Zarządu oraz Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.

Zadowolenie klientów z naszych usług jest dla nas najlepszą rekomendacją warunkującą rozwój Firmy oraz satysfakcję jego pracowników.

Deklaruję pełne osobiste zaangażowanie oraz zapewnienie niezbędnych zasobów dla realizacji powyższych celów, a także podejmowanie wszelkich starań mających na celu doskonalenie i dostosowanie działalności firmy i wdrożonego Systemu Jakości – Aneta Oleszek Prezes Zarządu